Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2011

pluszcz
9831 483b 500
Reposted fromElodja Elodja viaoll oll
pluszcz
Best. Prank. Ever.
Reposted fromjackal jackal viaoll oll
pluszcz
2144 4b5e
(podesłał Michał Sobczyk)
Reposted fromczerski czerski

October 12 2010

pluszcz

October 11 2010

pluszcz
pluszcz

October 10 2010

pluszcz
3570 45e3
Reposted fromczerski czerski

September 29 2010

pluszcz

W prowadzeniu interesów pomaga jej narzeczony - łódzki radny PO Bartosz Domaszewicz. Ma w swojej kuchni ma obie figurki. W Matce Boskiej trzyma sól, w figurce Jezusa - pieprz.

- Wśród moich gości wzbudzają radość.

Radny handluje solniczkami w kształcie Jezusa - Wiadomości w Onet.pl
pluszcz
pluszcz

September 18 2010

pluszcz
- Daniel Olbrychski dobrze poczuł się w roli Piłsudskiego - mówi Hoffman. - Obejrzał wszystkie dostępne materiały dokumentalne z marszałkiem, podpatrzył jego charakterystyczne gesty, np. pocieranie dłonią skroni. Ustaliliśmy, że Daniel nie gra Piłsudskiego, on nim po prostu jest.
Natasza w okopach

September 06 2010

pluszcz
4744 5712 500
Reposted fromczerski czerski

August 28 2010

pluszcz

"The Bible Online: Chapter 1 - The Heroes" oparta będzie na księdze Rodzaju, a gracze wcielą się w niej w Abrahama i jego następców. Głównym zadaniem będzie dotarcie i zdobycie ziemi obiecanej Canaan.
Gra online na podstawie Biblii - Wiadomości - Onet.pl Gry

August 25 2010

pluszcz
Kobieta w Rosji zaskarżyła w sądzie lokalne władze po tym, jak przyznały one jej nowonarodzonemu dziecku numer identyfikacyjny 666. Kobieta powiedziała, że nie chce by jej dziecko było identyfikowane z antychrystem, na co dziecko odparło "Zamilcz, dziwko"
— via Kajetan
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa

August 24 2010

pluszcz
Reposted bydoublec doublec

August 22 2010

pluszcz
when you are drunk
Reposted frompiskor piskor viakuka kuka

August 08 2010

pluszcz
Na posiedzeniu komisji debatującej nad Rokiem Miłosza pani Sobecka odwołała się też do osiągnięć współczesnej medycyny. Uznała, że nie ma powodu obchodzić 100-lecia urodzin Miłosza, bo teraz ludzie mogą żyć nawet 120 lat.
Chwała Bogu, że dał Polsce Miłosza

August 07 2010

pluszcz

August 02 2010

pluszcz
1104 2e23 500

July 27 2010

pluszcz
O.O
Reposted fromrozmyty rozmyty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl